Dünya çapında çalıştığımız 112 banka ile size 1 yıllık tüm alımlarınızda,mütahitlik hizmetlerinizde, SBLC (Banka teminat mektubu)sağlıyoruz. Dünya bankacılık sistemi ile çalışıyoruz. Türk bankacılık sisteminde ipotek alımı,çek teminat alımı,kefil alınması gibi teminat şartları kullanmıyoruz. Dünya bankacılık sistemine göre uluslararası finansal sigorta teminatı ile çalışıyoruz. Çalışmalarda SBLC(Banka Teminat Mektubu) karşılık türk firmalarını sadece kurumsal tüzel kişilik belgelerini istiyoruz. Firmanın durumuna , finansal yapısına gücüne geçmişine rağmen finansal sigorta yaptıracak SBLC güvencesi garantisi sağlıyoruz.Sizden ipotek teminat çeki kefil istemiyoruz.
Mütahitlik taahhüt firmalarına dünya çapında aldığı,alacağı işlere karşılık,ihale öncesi finansal gücünüzü gösteren performans bond sağlıyoruz.
İhaleyi almanız için tüm dünyada ki ihale veren kurumlara Geçici Teminat Mektubu, Kesin Teminat Mektubu avans paranızı almanız içinse Avans Teminat Mektubu sağlıyoruz.
Hem Hardcopy olarak (Değerli evrak olarak elden ya da bankadan ilgili kuruma mail veya bankadan bankaya swift yoluyla) yolluyoruz. SBLC (Banka Teminat Mektubu) tarafınıza hızlı ve güvenli bir şekilde sağlıyoruz.

SBLC vermek için hangi yol ve yöntemler ile çalışıyoruz?

  1. SBLC isteyen firmanın tüzel kişilik belgeleri; vergi levhası, imza sirküsü, yetkili kimliği belgesi,telefon,mail,son 3 yıllık bilanço detay mizanları, sermayeyi gösteren faaliyet belgesi gibi evrakların tam olarak toplanarak doğruluğun teyidi sağlandıktan sonra firma temsilcilerimiz ile görüşmeleriniz başlar.
    2.SBLC ne için nereye verilecek detay bilgileri sözleşmesi, sözleşmede detay banka bilgileri,SBLC verilecek kurumun/bankanın net detaylı bilgileri Swift kodu maili vadesi gibi detay bilgileri (Kurumunuzdan istenecek form doldurulması) kuruma iletimi gibi yollar izlenmektedir.
    3.Bu belgelerden sonra SBLC başvurusu yapan kuruma sunulmak üzere DRAF(Taslak) hazırlanıp yollanır. Mail yoluyla oluşturulan DRAFT’ı karşı tarafa tüm detaylarıyla iletiyoruz.
  2. Bu aşamada düzeltilip onaylandıktan sonra hem alıcı hem yönlendirici olarak karşılıklı kaşe imza onayından sonra sözleşme yapılır. Sözleşmeye bağlı olarak finansal sigortası gerçekleştirilir, faturası kesilerek ödemesi alındıktan sonra swift yollanır.
    Tüm bu işlemler maksimum 15 günde sonuçlanır.